Studium‎ > ‎Doktorské studium‎ > ‎

Přehled doktorandů

Přehled doktorandů s uvedením témat disertačních prací

Prezenční forma studia:

Mgr. Pavel Horák:  Působení a vliv akčních výborů Národní fronty ve vybraných okresech severovýchodních Čech.  

Mgr. Jana Papežová:  Diskuse o socialistickém realismu v meziválečném Československu.

Mgr. Tomáš Hradecký: Vznik a působení Krajského národního výboru v Ústí nad Labem 1949 - 1960

PhDr. Zdeněk Beran: Boleslavský landfrýd 1440 - 1453

Mgr. Michal Strobach: Absolventi Vojenské letecké akademie v Hradci Králové 1948 - 1951 a jejich osudy ve vývoji poválečné československé společnosti.

Mgr. Vojtěch Kábrt: Katolická moderna a protestantismus na českém severovýchodě od konce 19. století do roku 1938

PhDr. Jiří Plachý: Persekuce býv. členů výsadkových skupin ze západu po roce 1948.

PhDr. Ivana Rapavá, roz. Hrachová: Postavení katolické církve v severních Čechách po roce 1948

 

Kombinovaná forma:

RNDr. Jiří Martínek: Jiří Viktor Daneš - vědec a politik.

Mgr. Jan Schwaller: Pardubice a pardubické panství za třicetileté války

Mgr. Dalibor StátníkČeskoslovenské odborové hnutí v letech 1968 - 1972

Mgr. Vojtěch Šustek: Česká společnost a atentát na Reinharda Heidricha

Mgr. Klára Zářecká: Hospodaření jezuitského řádu v koleji v Hradci Králové a kolejích založených po roce 1621 (do r. 1773)

Comments