Studium‎ > ‎Doktorské studium‎ > ‎

Oborová komise

Oborová komise pro studijní obor České a československé dějiny studijního programu P7105 Historické

Předseda:      

doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.                  (Historický ústav FF UHK)

Členové:          

prof. PhDr. František Musil, CSc.                    (Historický ústav FF UHK)

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.                   (Slezská univerzita v Opavě)

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.               (Historický ústav AV ČR)

prof. PhDr. Vladimír Wolf                            

doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc.

doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.                     (Historický ústav FF UHK)

doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.         (Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem)

doc. PhDr. Karel Štefek, CSc.

PhDr. Veronika Středová, Ph.D.                     (Historický ústav FF UHK - tajemnice oborové rady)

doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.                     (Historický ústav FF UHK)

Comments