Studium‎ > ‎Doktorské studium‎ > ‎

Obhájené disertační práce

2011
PhDr. Petr Borovec: Pardubická signistika ve světle reklamy
Školkitel: doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Oponent: Mgr. Petr Grulich, Ph.D.; prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
 
2010

Mgr. Petr StředaSociologické pojetí dějin v díle Jana Slavíka

Školitel: doc. PhDr. Karel Štefek, CSc.

Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., doc. PhDr. František Nesejt, CSc.

 

PhDr. Vlastimil Havlík: Spolupráce textilní výroby v českých zemích s výtvarnými organizacemi, spolky, institucemi, školami a výtvarníky po roce 1945

Školitel: doc. PhDr. František Nesejt, CSc.

Oponenti: prof. PhDr. František Musil, CSc., PhDr. Ludmila Kybalová, CSc.

 

2009

Mgr. Sylva Sklenářová: Československo-nizozemské vztahy a kontakty ve 20. století.

Školitel: doc. PhDr. Jan Klíma, CSc.

Oponenti: doc. PhDr. František Nesejt, CSc., prof. dr. Hans Renner

 

Mgr. Jiří Štěpán: Československý exil do Švédského království po roce 1945

Školitel: prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

Oponenti: doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. ,doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

 

Mgr. Daniel Povolný: Československá lidová armáda v srpnu 1968 - vývoj a průběh 
vojenského řešení Praženského jara

Školitel: doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.

Oponenti: doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc., doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc. 

 

PhDr. Jan MervartČeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Od revizí stalinismu roku 1963  po Pražské jaro.

Školitel: doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.

Oponenti: doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc.

 

Mgr. Milan Slezák: Zobrazení pravěkých a raně středověkých objektů v ilustracích české odborné a krásné literatury

Školitel: prof. PhDr. Vladimír Wolf

Oponenti: PhDr. Karel Sklenář, DrSc., PhDr. Peter Šalkovský, DrSc., prof. PhDr. Josef Unger

 

PhDr. Marek VařekaLichtenštejnská panství na Moravě do roku 1621.

Školitel: doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

 

2008

PhDr. Jiří KotykFrantišek Karel Potěšil (1864 - 1935) český učitel a spolkový pracovník na rozhranní dvou epoch.

Školitel: doc. Phdr. František Nesejt, CSc.

Oponenti: prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., doc. PhDr. Karel Štefek, CSc.

 

2007

Mgr. Martin VeselýČeský severozápad jako protiletecký kryt říše? (1939 - 1945)

Školitelka: doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.

Oponenti:   prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.

 

Mgr. Ondřej Tikovský: Restituční úsilí potomků pobělohorské šlechty českého království potrestané konfiskacemi (zejména v severovýchodních Čechách v XVII. století

Školitel:  PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.

Oponenti:  prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

 

2006

Mgr. Miroslav Breitfelder: Nejvyšší stranické služebny NSDAP a českoslovenští Němci

Školitel: prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc.

Oponenti: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

 

Mgr. Jitka VondrováPraha a Pražské jaro 1968. K činnosti městského výboru KSČ v Praze

Školitel:  doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.

Oponenti: doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., PhDr. Marta Kohárová, CSc. 

 

Mgr. Kateřina Lozoviuková, roz. Kočová:  Spravedlnost podle dekretu prezidenta republiky - činnost mimořádných lidových soudů v severních a severozápadních Čechách

Školitel: doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.

Oponenti: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

 

2003

Mgr. Bronislav Martínek: Náboženské sekty v Československu po roce 1945. Příspěvek k historii vztahu a státu tzv. náboženských sekt

Školitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Oponenti: doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

 

2002

Mgr. Martin ŠanderaStrana Opočenských v husitské revoluci

Školitel: prof. PhDr. Vladimír Wolf

Oponenti: prof. PhDr. Petr Čornej, CSc., PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.

 

2001

Mgr. Veronika VyčichlováČeské dějepisectví a škola Annales

Školitel: doc. PhDr. Karel Štefek, CSc.

Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

 

Mgr. Petr GrulichObchodní a živnostenské komory - nevyřešený problém české ekonomiky 1918 - 1938.

Školitel: prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc.

Oponenti: prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Comments