Studium‎ > ‎

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je akreditováno jako součást navazujícího magisterského studia Historické vědy v oboru Historie. Zájemce o rigorózní řízení musí být proto absolventem magisterského studijního programu v téže oblasti studia, v níž se o titul PhDr. uchází. K rigoróznímu řízení budou připuštěni též absolventi magisterských studijních programů Učitelství pro střední školy – dějepis a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – dějepis. Z tohoto oboru musí být i předložená rigorózní práce.

 

Předseda:

prof. PhDr. František Musil, CSc.

 

Členové:

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
 
PhDr. Miloslav Joukl, Ph.D.

 

doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
 
V případě potřeby bližší informace pro rigorózní zkoušku z historie podá tajemnice rigorózní komise doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc. marta.koharova@uhk.cz, tel. 420 493 331 254, HÚ FF UHK

 

Ċ
Jitka Arnoštová,
13. 1. 2012 1:28
Ċ
Jitka Arnoštová,
17. 1. 2012 23:09
ĉ
Jitka Arnoštová,
13. 1. 2012 1:28
Ċ
Jitka Arnoštová,
13. 1. 2012 1:28
Ċ
Jitka Arnoštová,
13. 1. 2012 1:28
Comments