Studium‎ > ‎

Bakalářské studium

  •  Historie se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky

Zaměření studia:

     Bakalářské studium historie se zaměřením na vzdělávání umožňuje získat základní odborné předpoklady pro historickou práci a její aplikaci v různých oborech praxe. Orientuje se na osvojení základních znalostí a dovedností v oboru českých, československých a obecných dějin a na získání přehledu o možnostech získávání dalších informací pro budoucí profesní růst.
 
  • Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky

Zaměření studia:

     Cílem je, aby student získal přehled o obsahu kulturního dědictví na základě písemných i hmotných pramenů. Základní kurz podává přehled národních i obecných dějin. Druhou linii vzdělávání představuje soubor disciplin směřujících k získání dovednosti prezentovat kulturní dědictví veřejnosti. Sem byly zařazeny discipliny, které přímo prohlubují schopnosti cíleně volit odpovídající a účinnou formu prezentace (využití výpočetní techniky, kreativní výuka, film, psané slovo), seznamují s právním rámcem kulturního dědictví ve vztahu k veřejnosti (právo, památková péče) a rámcem organizačním (management), poskytují dovednosti analyzovat poptávku společnosti (demografie, sociologie) a dávají vhled do organizace a praxe institucí kulturního dědictví (muzeum, skanzeny, archeoparky).

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi se mohou uplatnit tam, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání na bakalářské úrovni, např. v muzeích, při ochraně národního kulturního dědictví v památkových organizacích či úřadech, ve státní správě, při popularizaci vědy, v cestovním ruchu, apod.

Rozsah a obsah přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky jsou organizovány ve formě písemné zkoušky, která má podobu testu. Úkolem testu je prověřit základní znalosti z národních a obecných dějin včetně dějin kultury a obecně kulturních znalostí (např. umělecké slohy). Pohovor je zaměřen na prověření zájmu o obor a předpokladů pro studium a na přehled o kulturních a politických souvislostech.  Zkouška je hodnocena body.

Doporučená literatura:

P. Čornej a kol.: Dějiny zemí Koruny české, 1. a 2. díl, Praha 2003 nebo další středoškolské učebnice dějepisu obdobného rozsahu.

J. Herout: Staletí kolem nás, přehled stavebních slohů. Praha 2002.

Dále přehled o současné odborné historické produkci regionu, z něhož uchazeč pochází.
 
Comments